فارغ التحصیل رشته کامپیوتر

مدرس  هنرستان و دانشگاه

پژوهشگر ،محقق ،مخترع